Vandrovní Vákuovaní Výletníci

"mladý duch nie je otázkou chronologického veku"

Vandrovní Vákuovaní Výletníci - "mladý duch nie je otázkou chronologického veku"

Výročná správa za sezónu 2017/2018

Celkovo sa za sezónu 2017/2018 uskutočnilo 10 akcií a jedna misia. Z toho boli dve expedície a to tradične Scot XIX. a Dunajské Mušle.

V súčasnosti je veľký problém zaujať členov a uskutočniť akciu. Rovnako ako je náročné vo voľnom čase nejakú akciu pripraviť. Velenie V.V.V. tento stav nijako neriešilo celé dlhé roky. Ak si to vrchný veliteľ V.V.V. neuvedomil minulú sezónu, keď muselo dôjsť k plošnému udeľovaniu amnestií, snáď to pochopil teraz. Ja ako vrchný veliteľ som sa ešte pokúsil realizovať 5 operácií počas sezóny, ktoré by znamenali splnenie si mojich veliteľských povinností a tajne som dúfal, že zvýšením možností chodiť na akcie sa tento stav zmení. Bohužiaľ som neuspel a nenašiel riešenie tohto problému. Verím ale, že sa nám nakoniec podarí nájsť riešenie tohto problému a spoločne prekonáme tieto ťažké chvíle V.V.V..

 

Tak veľa zdaru a hurá do toho.

 

back to výročné správy

Výročná správa za sezónu 2016/2017

Celkovo sa za sezónu 2016/2017 uskutočnili len 4 akcie. Boli to Scot XVIII, Plastikové V.V.V., Snehová nádielka a Skalný hrad.

Naposledy sme urobili takýto počet akcií v prvej sezóne, kedy sme V.V.V. vytvárali a utvárali v jeho základoch. Preto inak, ako zastavenie sa táto sezóna nedá hodnotiť.

 

Mali by sme sa zamyslieť nad tým, prečo sa tento stav udial. Omrzelo nás chodiť na akcie a stretávať sa s priateľmi? Či nevidíme aký zmysel má naše spoločné snaženie? Na tieto otázky si musí každý z nás odpovedať sám. Naše spoločné zážitky by ale mohli napomôcť nájsť tú správnu odpoveď.

 

Verím, že V.V.V. si len odpočinulo a znovu naberie silu a chuť k novej aktivite. Veď stále máme dosť síl na to, aby sme oživili a obnovili V.V.V. v jeho niekdajšej sláve.

 

Tak poďme na to.

 

back to výročné správy

Výročná správa za sezónu 2015/2016

Celkovo sa za sezónu 2015/2016 uskutočnilo 14 akcií, z čoho bolo 5 expedícii a 9 operácií.

Túto sezónu ale nemožno hodnotiť podľa počtu akcií ale podľa ich kvality. Tá bola na dobrej úrovni. Celkovo sme urobili o dve akcie viac ako minulú sezónu, čo je veľmi príjemné zistenie.

Mám preto pri hodnotení tejto sezóny a porovnávaní tých predošlých pocit, akoby sme sa v predchádzajúcich sezónach pomaly zosúvali do povestného blata na dne a túto sezónu, akoby sa nám podarilo konečne odlepiť sa z toho dna a vyraziť dopredu.

Kam nás táto cesta zavedie nikto z nás nevie, ale z toho, že sme sa snáď z toho „dna“ odlepili, mám úprimnú radosť.

Verím, že vďaka Vám a Vášmu nasadeniu, milí priatelia, sa podarí rozvíjať a zveľaďovať myšlienku V.V.V. aj naďalej.

back to Výročné správy

Výročná správa za sezónu 2014/2015

Celkovo sa za sezónu 2014/2015 uskutočnilo 12 akcií z čoho boli 3 expedície a 9 operácií.

Toto číslo plne reflektuje naše nasadenie a životné zmeny, ktorými sa všetci uberáme. Každému z nás je bezpochyby úplne jasné, že 12 akcií uskutočnených za jeden rok je oproti predchádzajúcemu stavu žalostne málo. Počet aktívnych členov sa každým rokom znižuje a je len na nás ako sa k tejto životnej výzve postavíme.

Prijmeme ju apaticky a skonštatujeme, že V.V.V. bolo súčasťou našich životov, no teraz už na neho nemáme čas, alebo naplníme ideu našej preambuly a začneme bojovať proti tomuto pádu do stereotypného a nudného života?

Toto rozhodnutie je na každom z nás, no nezabúdajme, že za nami je veľké množstvo poctivo urobených akcií, na ktorých pevných základoch môžeme stavať.

Verím, že túto výzvu zvládneme a V.V.V. bude naďalej majákom radosti, ktorý nás bude vytrhávať zo stereotypu a obohacovať nás o ďalšie a ďalšie skvelé zážitky.

back to Výročné správy

Výročná správa za sezónu 2013/2014

Celkovo sa za sezónu 2013/2014 uskutočnilo 18 akcií, z čoho boli 4 expedície a 14 operácií.

Drahí priatelia, ako iste viete, takýto počet akcií je už niekoľko rokov našim dlhodobým priemerom. Mnohé akcie boli vydarené, a aj napriek tomu, že sa naše životné cesty kľukatia a vedú rôznymi smermi, si stále vieme nájsť cestu jeden k druhému.

V.V.V. ale nie je len pojem, ale realita našich životov. Záleží nám jeden na druhom. Naše osudy a životy sú spojené a prepletené spoločnými zážitkami. Tento plamienok nádeje, ktorý plápolá v našich srdciach treba ale opatrovať.

Treba prijímať aj dávať.

A tak Vás chcem požiadať, pokúste sa zúčastniť sa na akciách, pokúste sa zorganizovať akcie, sme tu práve preto, aby sme to robili a pomohli si. Ak sa posnažíme V.V.V. bude naďalej pevnou realitou našich životov.

back to Výročné správy

error: Content is protected !!