Vandrovní Vákuovaní Výletníci

"mladý duch nie je otázkou chronologického veku"

Vandrovní Vákuovaní Výletníci - "mladý duch nie je otázkou chronologického veku"

O nás

Vandrovní vákuovaní výletníci (V.V.V.) sú dobrodružno-recesistickou organizáciou.

V.V.V. vznikli a etablovali sa v čase kedy na zakladajúcich členov začali naplno doliehať výrazné životné zmeny a oni sami si prvý raz uvedomili, že starnutie im už nie je cudzí a vzdialený pojem. Ich vznik bol pozvoľný a spontánny, pričom na počiatku bola túžba prelomiť stereotyp krčmových stretávaní sa, ako aj prehodnocovanie meniacich sa priateľstiev.

Tým, že V.V.V. sú nerozlučne spätí s bojom za zachovanie fyzickej, no najmä psychickej mladosti, orientujú sa na udržanie mladistvého ducha svojich členov. V.V.V veria, že mladý duch nie je otázkou chronologického veku, ale právo a povinnosť každého človeka voči svetu okolo neho.

V.V.V. sú spoločenstvom ľudí, ktoré si chce vzájomne pomáhať, ľudí ktorí sa môžu bez obáv a predsudkov spoliehať jeden na druhého. Toto spoločenstvo sa delí o spoločné chvíle šťastia a spoločne prekonáva ťažkosti a riziká hroziace  ktorémukoľvek z jeho členov.

Hoci V.V.V. majú systém hodností aj organizačnú štruktúru, ide im najmä o aktívne priateľstvo, neobmedzené na občasné povrchné stretávania a  nepodložené vzájomnou ľahostajnosťou. V.V.V. si kladú za cieľ odstraňovanie životných stereotypov a hľadanie nových a nových ciest spoločného trávenia času. Svoje spoločné akcie ponímajú za príležitosti k rozvoju svojich schopností, prehlbovaniu znalostí, obohacovaniu svojich životných skúseností.

error: Content is protected !!