Vandrovní Vákuovaní Výletníci

"mladý duch nie je otázkou chronologického veku"

Vandrovní Vákuovaní Výletníci - "mladý duch nie je otázkou chronologického veku"

Zápisnice

Vandrovní Vákuovaní Výletníci majú už od začiatku svojho fungovania dohodu, že každá ich spoločná akcia bude aj písomne zaznamenaná formou „zápisnice z akcie“.

V tejto sekcii sú umiestnené zápisy, ktoré zachytávajú a popisujú zážitky, nové skúsenosti ale aj pozitívne či negatívne názory k navštívenej lokalite.

Prajeme príjemné čítanie.

 

PREHĽAD AKCIÍ V JEDNOTLIVÝCH SEZÓNNACH

error: Content is protected !!