Vandrovní Vákuovaní Výletníci

"mladý duch nie je otázkou chronologického veku"

Vandrovní Vákuovaní Výletníci - "mladý duch nie je otázkou chronologického veku"

Výročné správy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2017/2018

Celkovo sa za sezónu 2017/2018 uskutočnilo 10 akcií a jedna misia. Z toho boli dve expedície a to tradične Scot XIX. a Dunajské Mušle. V súčasnosti je veľký problém zaujať členov a uskutočniť akciu. Rovnako ako je náročné vo voľnom čase nejakú akciu pripraviť. čítať ďalej

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2016/2017

Celkovo sa za sezónu 2016/2017 uskutočnili len 4 akcie. Boli to Scot XVIII, Plastikové V.V.V., Snehová nádielka a Skalný hrad. Naposledy sme urobili takýto počet akcií v prvej sezóne, kedy sme V.V.V. vytvárali a utvárali v jeho základoch. Preto inak, ako zastavenie sa táto sezóna nedá hodnotiť. čítať ďalej

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015/2016

Celkovo sa za sezónu 2015/2016 uskutočnilo 14 akcií, z čoho bolo 5 expedícii a 9 operácií. Túto sezónu ale nemožno hodnotiť podľa počtu akcií ale podľa ich kvality. Tá bola na dobrej úrovni. Celkovo sme urobili o dve akcie viac ako minulú sezónu, čo je veľmi príjemné zistenie. čítať ďalej

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2014/2015

Celkovo sa za sezónu 2014/2015 uskutočnilo 12 akcií z čoho boli 3 expedície a 9 operácií. Toto číslo plne reflektuje naše nasadenie a životné zmeny, ktorými sa všetci uberáme. Každému z nás je bezpochyby úplne jasné, že 12 akcií uskutočnených za jeden rok je oproti predchádzajúcemu stavu žalostne málo. čítať ďalej

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2013/2014

Celkovo sa za sezónu 2013/2014 uskutočnilo 18 akcií, z čoho boli 4 expedície a 14 operácií. Drahí priatelia, ako iste viete, takýto počet akcií je už niekoľko rokov našim dlhodobým priemerom. Mnohé akcie boli vydarené, a aj napriek tomu, že sa naše životné cesty kľukatia a vedú rôznymi smermi, si stále vieme nájsť cestu jeden k druhému. V.V.V. ale nie je len pojem, ale realita našich životov. čítať ďalej

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012/2013

Celkovo sa za sezónu 2012/2013 uskutočnilo 17 akcií, z čoho boli 4 expedície a 13 operácií. Drahí priatelia, chcem Vám z tohto miesta vrelo poďakovať, že sa V.V.V. podarilo dožiť 15tej expedície „Po stopách kpt. Scota“. Minulú sezónu sa objavili síce nemnohé, no veľmi kvalitné akcie, ktoré obohatili naše životy o krásne zážitky. čítať ďalej

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2011/2012

Celkovo sa za sezónu 2011/2012 uskutočnilo 17 akcií, z čoho boli 4 expedície, 12 operácií a jedna misia. Pozrime sa teda len na jej pozitíva. Podarilo sa uskutočniť niekoľko vydarených akcií akými bol Liptov, Detva či Snowflakes. čítať ďalej

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2010/2011

Celkovo sa za sezónu 2010/2011 uskutočnilo 19 akcií, z čoho bolo 6 expedícií a 13 operácií. Týmto číslom sa tak minulá sezóna dostala na úroveň sezóny 2001/2002, ktorá bola prvou „riadnou“ sezónou V.V.V. s 18timi akciami. Číselne sme tak klesli do čias zrodu našej organizácie. čítať ďalej

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2009/2010

Celkovo sa za sezónu 2009/2010 uskutočnilo 24 akcií, z čoho bolo až 9 expedícií, 14 operácií a 1 misia. Z hľadiska hodnotenia je táto sezóna priemerná. Napriek tomu sa počas nej objavili nové a zaujímavé nápady, ktoré iste prinesú svoje ovocie v nadchádzajúcich rokoch. čítať ďalej

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2008/2009

Nie je to tak dávno, nie je to tak skoro, čo skrsla myšlienka založiť Vandrovných Vákuovaných Výletníkov. Bolo to presne v roku 1999. Tento nápad vznikol v hlavách troch ľudí, keď sa lúčili s jedným z nich pred odchodom do ďalekého a neznámeho sveta. Malo to byť puto, ktoré ich bude spájať aj na takú diaľku. čítať ďalej

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2007/2008

Sezóna 2007/2008 bola vydarenou sezónou V.V.V.. Celkovo sa uskutočnilo 27 akcií z čoho bolo až 10 expedícií. Diaľkové exp. ako Mexiko-Guatemala-Belize, Laos-Vietnam-Kambodža rozšírili naše aktivity a jediným kontinentom, na ktorom zatiaľ nespočinula noha výletníka je Antarktída. čítať ďalej

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2006/2007

Sezóna 2006/2007 bola do počtu akcií treťou pred sezónami 1999/2000 a 2000/2001. Tieto prvé dve sezóny formovali V.V.V. a bol to aj čas nášho vzniku. Táto sezóna je naopak dôkazom našej snahy o prežitie. Celkovo bolo uskutočnených 21 akcií, z čoho bolo 6 expedícií a 15 operácií. čítať ďalej

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2005/2006

Sezóna 2005/2006 bola jednou z najproduktívnejších akú V.V.V. doposiaľ zažilo. Celkovo bolo uskutočnených 28 akcií a týmto sa môže zaradiť na druhé miesto, vzhľadom na počet akcií, hneď za sezónu 2003/2004, počas ktorej bolo uskutočnených 38 akcií. čítať ďalej

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2004/2005

Sezóna 2004/2005 bola sezónou, ktorá sa dosť ťažko hodnotí. Keď na začiatku tejto sezóny bol badateľný celkový úpadok nasadenia členskej základne, kvantity a kvality našich akcií, vyzeralo to s V.V.V. ako s niečím, čo dosiahlo svoj vrchol a začalo pozvoľna odumierať. čítať ďalej

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2003/2004

Na úvod tejto výročnej správy musím hrdo konštatovať, že nárast počtu a kvality našich akcií v sezóne 2002/2003 priniesol svoje ovocie. Ak sa v sezóne 2002/2003 uskutočnilo dovedna 26 akcií bol to skutočne nepredpokladaný úspech a hodnotili sme túto sezónu ako vrcholnú sezónu V.V.V. čítať ďalej

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2002/2003

Sezóna 2002/2003 bola v znamení intenzívneho diania vnútri V.V.V., ktoré kládlo na svojich členov nemalé nároky. Dvadsaťšesť uskutočnených akcií predstavuje periódu jedna akcia za dva týždne. čítať ďalej

error: Content is protected !!