Vandrovní Vákuovaní Výletníci

"mladý duch nie je otázkou chronologického veku"

Vandrovní Vákuovaní Výletníci - "mladý duch nie je otázkou chronologického veku"

Výročné správy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2017/2018

Celkovo sa za sezónu 2017/2018 uskutočnilo 10 akcií a jedna misia. Z toho boli dve expedície a to tradične Scot XIX. a Dunajské Mušle. V súčasnosti je veľký problém zaujať členov a uskutočniť akciu. Rovnako ako je náročné vo voľnom čase nejakú akciu pripraviť. čítať ďalej

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2016/2017

Celkovo sa za sezónu 2016/2017 uskutočnili len 4 akcie. Boli to Scot XVIII, Plastikové V.V.V., Snehová nádielka a Skalný hrad. Naposledy sme urobili takýto počet akcií v prvej sezóne, kedy sme V.V.V. vytvárali a utvárali v jeho základoch. Preto inak, ako zastavenie sa táto sezóna nedá hodnotiť. čítať ďalej

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015/2016

Celkovo sa za sezónu 2015/2016 uskutočnilo 14 akcií, z čoho bolo 5 expedícii a 9 operácií. Túto sezónu ale nemožno hodnotiť podľa počtu akcií ale podľa ich kvality. Tá bola na dobrej úrovni. Celkovo sme urobili o dve akcie viac ako minulú sezónu, čo je veľmi príjemné zistenie. čítať ďalej

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2014/2015

Celkovo sa za sezónu 2014/2015 uskutočnilo 12 akcií z čoho boli 3 expedície a 9 operácií. Toto číslo plne reflektuje naše nasadenie a životné zmeny, ktorými sa všetci uberáme. Každému z nás je bezpochyby úplne jasné, že 12 akcií uskutočnených za jeden rok je oproti predchádzajúcemu stavu žalostne málo. čítať ďalej

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2013/2014

Celkovo sa za sezónu 2013/2014 uskutočnilo 18 akcií, z čoho boli 4 expedície a 14 operácií. Drahí priatelia, ako iste viete, takýto počet akcií je už niekoľko rokov našim dlhodobým priemerom. Mnohé akcie boli vydarené, a aj napriek tomu, že sa naše životné cesty kľukatia a vedú rôznymi smermi, si stále vieme nájsť cestu jeden k druhému. V.V.V. ale nie je len pojem, ale realita našich životov. čítať ďalej

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012/2013

Celkovo sa za sezónu 2012/2013 uskutočnilo 17 akcií, z čoho boli 4 expedície a 13 operácií. Drahí priatelia, chcem Vám z tohto miesta vrelo poďakovať, že sa V.V.V. podarilo dožiť 15tej expedície „Po stopách kpt. Scota“. Minulú sezónu sa objavili síce nemnohé, no veľmi kvalitné akcie, ktoré obohatili naše životy o krásne zážitky. čítať ďalej

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2011/2012

Celkovo sa za sezónu 2011/2012 uskutočnilo 17 akcií, z čoho boli 4 expedície, 12 operácií a jedna misia. Pozrime sa teda len na jej pozitíva. Podarilo sa uskutočniť niekoľko vydarených akcií akými bol Liptov, Detva či Snowflakes. čítať ďalej

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2010/2011

Celkovo sa za sezónu 2010/2011 uskutočnilo 19 akcií, z čoho bolo 6 expedícií a 13 operácií. Týmto číslom sa tak minulá sezóna dostala na úroveň sezóny 2001/2002, ktorá bola prvou „riadnou“ sezónou V.V.V. s 18timi akciami. Číselne sme tak klesli do čias zrodu našej organizácie. čítať ďalej

 

error: Content is protected !!