Vandrovní Vákuovaní Výletníci

"mladý duch nie je otázkou chronologického veku"

Vandrovní Vákuovaní Výletníci - "mladý duch nie je otázkou chronologického veku"

Výročná správa za sezónu 2017/2018

Celkovo sa za sezónu 2017/2018 uskutočnilo 10 akcií a jedna misia. Z toho boli dve expedície a to tradične Scot XIX. a Dunajské Mušle.

V súčasnosti je veľký problém zaujať členov a uskutočniť akciu. Rovnako ako je náročné vo voľnom čase nejakú akciu pripraviť. Velenie V.V.V. tento stav nijako neriešilo celé dlhé roky. Ak si to vrchný veliteľ V.V.V. neuvedomil minulú sezónu, keď muselo dôjsť k plošnému udeľovaniu amnestií, snáď to pochopil teraz. Ja ako vrchný veliteľ som sa ešte pokúsil realizovať 5 operácií počas sezóny, ktoré by znamenali splnenie si mojich veliteľských povinností a tajne som dúfal, že zvýšením možností chodiť na akcie sa tento stav zmení. Bohužiaľ som neuspel a nenašiel riešenie tohto problému. Verím ale, že sa nám nakoniec podarí nájsť riešenie tohto problému a spoločne prekonáme tieto ťažké chvíle V.V.V..

 

Tak veľa zdaru a hurá do toho.

 

back to výročné správy

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!