Vandrovní Vákuovaní Výletníci

"mladý duch nie je otázkou chronologického veku"

Vandrovní Vákuovaní Výletníci - "mladý duch nie je otázkou chronologického veku"

Výročná správa za sezónu 2012/2013

Celkovo sa za sezónu 2012/2013 uskutočnilo 17 akcií, z čoho boli 4 expedície a 13 operácií.

Drahí priatelia, chcem Vám z tohto miesta vrelo poďakovať, že sa V.V.V. podarilo dožiť 15tej expedície „Po stopách kpt. Scota“. Minulú sezónu sa objavili síce nemnohé, no veľmi kvalitné akcie, ktoré obohatili naše životy o krásne zážitky. Akcie ako Z každého rožku troška: Adršpachy a Snofwlakes: Kokosy na snehu skutočne prispeli k dobrému pocitu z tejto málo produktívnej sezóny. Ony a niekoľko ďalších akcií nám pomôžu, aby zostala táto sezóna v našej pamäti a neprepadla sa do zabudnutia, ako mnohé iné šedé roky nášho žitia. Toto je skutočným cieľom V.V.V. a ako sa aj píše v našej preambule. Bojujeme za zachovanie mladého ducha a o spoločné trávenie nášho času v kruhu dobrých priateľov.

Pokúsme sa teda pokračovať v tejto tŕnistej ceste a nájdime v sebe dostatok elánu a nasadenia, aby nasledujúca sezóna nebola len šedým rokom našej existencie, ale svetlým bodom nášho žitia.

back to Výročné správy

Výročná správa za sezónu 2011/2012

Celkovo sa za sezónu 2011/2012 uskutočnilo 17 akcií, z čoho boli 4 expedície, 12 operácií a jedna misia. Pozrime sa teda len na jej pozitíva.

Podarilo sa uskutočniť niekoľko vydarených akcií akými bol Liptov, Detva či Snowflakes. Takisto Helin nápad s cyklistickou akciou zožal veľký úspech a verím, že podobné úspešné akcie sa budú opakovať aj v nasledujúcich sezónach.

Objavili sme novú aktivitu ako je lukostreľba, ktorá mala premiéru na Detve. Pri doplnení o streľbu zo vzduchovky dáva táto aktivita ďalší potenciál našim akciám.

Naše životy sa však menia a takisto naše povinnosti nám nedovoľujú venovať sa V.V.V. tak, ako by sme si sami želali. Žiarivým príkladom ale nech je nám Nika, ktorej sa podarilo popri pôrode a rodičovských povinnostiach úspešne absolvovať celú sezónu.

Verím, že zvýšenie kvality našich akcií a prispôsobením ich zamerania na meniace sa potreby našich členov, zlepšíme ich pútavosť a dosiahneme tak lepšie výsledky ako v uplynulej sezóne.

back to Výročné správy

Výročná správa za sezónu 2010/2011

Celkovo sa za sezónu 2010/2011 uskutočnilo 19 akcií, z čoho bolo 6 expedícií a 13 operácií. Týmto číslom sa tak minulá sezóna dostala na úroveň sezóny 2001/2002, ktorá bola prvou „riadnou“ sezónou V.V.V. s 18timi akciami. Číselne sme tak klesli do čias zrodu našej organizácie. Samozrejme, že za tých 12 rokov fungovania sa dosť veľa zmenilo a nároky na členov sú v súčasnosti oveľa vyššie, ako to bolo v čase nášho formovania. Tento fakt spôsobil, že na konci tejto sezóny je nutné degradovať až 6 členov.

Preto chcem na tomto mieste apelovať, na Vás drahí spolubojovníci, aby ste nezaháľali a pustili sa do boja za náš spoločný cieľ. Akcie, ktoré sa uskutočnili minulú sezónu jasne dokázali, že stále vieme kam a ako máme smerovať a je len na nás, aby sme pokračovali v našom dlhoročnom snažení.

Verím, že nasledujúca sezóna bude úspešnejšia. Určite sa o to budem usilovať zo všetkých síl a viem, že spoločne tento cieľ dosiahneme.

back to Výročné správy

Výročná správa za sezónu 2009/2010

Celkovo sa za sezónu 2009/2010 uskutočnilo 24 akcií, z čoho bolo až 9 expedícií, 14 operácií a 1 misia. Z hľadiska hodnotenia je táto sezóna priemerná. Napriek tomu sa počas nej objavili nové a zaujímavé nápady, ktoré iste prinesú svoje ovocie v nadchádzajúcich rokoch. Pokles počtu akcií sme zaznamenali na jeseň 2009, kedy sa od septembra do decembra uskutočňovala len jedna akcia mesačne. Hodnotovo však tieto akcie boli veľkým prínosom, a preto nemožno hodnotiť jeseň 2009 ako niečo negatívne.

S hrdosťou môžem objektívne prehlásiť, že sa nám podarilo obhájiť dedičstvo predchádzajúcich sezón a V.V.V. už 98 mesiacov nepoznalo mesiac bez organizovania aspoň jednej akcie.

Verím, že vďaka Vášmu zápalu a účasti na akciách sa nám bude aj naďalej tak úspešne dariť a idea V.V.V. zostane aj naďalej živou.

back to Výročné správy

Výročná správa za sezónu 2008/2009

Nie je to tak dávno, nie je to tak skoro, čo skrsla myšlienka založiť Vandrovných Vákuovaných Výletníkov. Bolo to presne v roku 1999. Tento nápad vznikol v hlavách troch ľudí, keď sa lúčili s jedným z nich pred odchodom do ďalekého a neznámeho sveta. Malo to byť puto, ktoré ich bude spájať aj na takú diaľku. Vtedy určite netušili, že dnes presne po desiatich rokoch ešte stále toto puto a myšlienka bude živá.

Každým rokom pribúdali noví kamaráti, neskôr aj ľudia neznámy, ktorých zaujala naša myšlienka a motto „zostať navždy duchom mladým“. Je obdivuhodné, že ešte aj dnes aj napriek zmenám v súkromnom či profesionálnom živote sme stále spolu a zdieľame spolu naše pocity a zážitky. Na základe týchto skutočností a faktov je hodnotenie predchádzajúcej sezóny v podstate bezpredmetné. To, že niektorí členovia sa počas sezóny zúčastňovali menej, iní viac, že boli obdobia, keď bol problém zorganizovať akciu vo mne vyvolávali pocit krízy. Tento pocit bol vďaka Vašej zvýšenej aktivity na konci sezóny a teda na začiatku tohto roka, zažehnaný. Zhodnoťme však hlavné fakty uplynulej sezóny:

  1. V sezóne bolo vykonaných 25 akcií, z toho 8 expedícii a 17 operácii.
  2. V prvej desiatke najlepších akcií sú zastúpení až štyria velitelia.
  3. V rámci akcií bolo navštívených 17 krajín.
  4. Začala sa zaujímavá kampaň po pivovaroch.
  5. Naša zástava sa dostala na najjužnejšie miesto afrického kontinentu a za severný polárny kruh.
  6. Narodilo sa ďalšie výletníča Tina.
  7. Naše výletníčatá sa zúčastnili 8 akcií a majú teda veľký potenciál do budúcnosti.

Toto sú všetko faktory, ktoré nás posúvajú ďalej a ukazujú nám, že ani po desiatich rokoch nie sme bez nápadov a inšpirácií. Preto mi nezostáva nič iné, len vysloviť moje prianie, aby sme sa takto ako sme tu všetci stretli aj o desať rokov, práve tu na tejto lúke.

back to Výročné správy

error: Content is protected !!