Vandrovní Vákuovaní Výletníci

"mladý duch nie je otázkou chronologického veku"

Vandrovní Vákuovaní Výletníci - "mladý duch nie je otázkou chronologického veku"

Výročná správa za sezónu 2010/2011

Celkovo sa za sezónu 2010/2011 uskutočnilo 19 akcií, z čoho bolo 6 expedícií a 13 operácií. Týmto číslom sa tak minulá sezóna dostala na úroveň sezóny 2001/2002, ktorá bola prvou „riadnou“ sezónou V.V.V. s 18timi akciami. Číselne sme tak klesli do čias zrodu našej organizácie. Samozrejme, že za tých 12 rokov fungovania sa dosť veľa zmenilo a nároky na členov sú v súčasnosti oveľa vyššie, ako to bolo v čase nášho formovania. Tento fakt spôsobil, že na konci tejto sezóny je nutné degradovať až 6 členov.

Preto chcem na tomto mieste apelovať, na Vás drahí spolubojovníci, aby ste nezaháľali a pustili sa do boja za náš spoločný cieľ. Akcie, ktoré sa uskutočnili minulú sezónu jasne dokázali, že stále vieme kam a ako máme smerovať a je len na nás, aby sme pokračovali v našom dlhoročnom snažení.

Verím, že nasledujúca sezóna bude úspešnejšia. Určite sa o to budem usilovať zo všetkých síl a viem, že spoločne tento cieľ dosiahneme.

back to Výročné správy

error: Content is protected !!