Vandrovní Vákuovaní Výletníci

"mladý duch nie je otázkou chronologického veku"

Vandrovní Vákuovaní Výletníci - "mladý duch nie je otázkou chronologického veku"

Výročná správa za sezónu 2011/2012

Celkovo sa za sezónu 2011/2012 uskutočnilo 17 akcií, z čoho boli 4 expedície, 12 operácií a jedna misia. Pozrime sa teda len na jej pozitíva.

Podarilo sa uskutočniť niekoľko vydarených akcií akými bol Liptov, Detva či Snowflakes. Takisto Helin nápad s cyklistickou akciou zožal veľký úspech a verím, že podobné úspešné akcie sa budú opakovať aj v nasledujúcich sezónach.

Objavili sme novú aktivitu ako je lukostreľba, ktorá mala premiéru na Detve. Pri doplnení o streľbu zo vzduchovky dáva táto aktivita ďalší potenciál našim akciám.

Naše životy sa však menia a takisto naše povinnosti nám nedovoľujú venovať sa V.V.V. tak, ako by sme si sami želali. Žiarivým príkladom ale nech je nám Nika, ktorej sa podarilo popri pôrode a rodičovských povinnostiach úspešne absolvovať celú sezónu.

Verím, že zvýšenie kvality našich akcií a prispôsobením ich zamerania na meniace sa potreby našich členov, zlepšíme ich pútavosť a dosiahneme tak lepšie výsledky ako v uplynulej sezóne.

back to Výročné správy

error: Content is protected !!