Vandrovní Vákuovaní Výletníci

"mladý duch nie je otázkou chronologického veku"

Vandrovní Vákuovaní Výletníci - "mladý duch nie je otázkou chronologického veku"

Výročná správa za sezónu 2012/2013

Celkovo sa za sezónu 2012/2013 uskutočnilo 17 akcií, z čoho boli 4 expedície a 13 operácií.

Drahí priatelia, chcem Vám z tohto miesta vrelo poďakovať, že sa V.V.V. podarilo dožiť 15tej expedície „Po stopách kpt. Scota“. Minulú sezónu sa objavili síce nemnohé, no veľmi kvalitné akcie, ktoré obohatili naše životy o krásne zážitky. Akcie ako Z každého rožku troška: Adršpachy a Snofwlakes: Kokosy na snehu skutočne prispeli k dobrému pocitu z tejto málo produktívnej sezóny. Ony a niekoľko ďalších akcií nám pomôžu, aby zostala táto sezóna v našej pamäti a neprepadla sa do zabudnutia, ako mnohé iné šedé roky nášho žitia. Toto je skutočným cieľom V.V.V. a ako sa aj píše v našej preambule. Bojujeme za zachovanie mladého ducha a o spoločné trávenie nášho času v kruhu dobrých priateľov.

Pokúsme sa teda pokračovať v tejto tŕnistej ceste a nájdime v sebe dostatok elánu a nasadenia, aby nasledujúca sezóna nebola len šedým rokom našej existencie, ale svetlým bodom nášho žitia.

back to Výročné správy

error: Content is protected !!