Vandrovní Vákuovaní Výletníci

"mladý duch nie je otázkou chronologického veku"

Vandrovní Vákuovaní Výletníci - "mladý duch nie je otázkou chronologického veku"

Výročná správa za sezónu 2013/2014

Celkovo sa za sezónu 2013/2014 uskutočnilo 18 akcií, z čoho boli 4 expedície a 14 operácií.

Drahí priatelia, ako iste viete, takýto počet akcií je už niekoľko rokov našim dlhodobým priemerom. Mnohé akcie boli vydarené, a aj napriek tomu, že sa naše životné cesty kľukatia a vedú rôznymi smermi, si stále vieme nájsť cestu jeden k druhému.

V.V.V. ale nie je len pojem, ale realita našich životov. Záleží nám jeden na druhom. Naše osudy a životy sú spojené a prepletené spoločnými zážitkami. Tento plamienok nádeje, ktorý plápolá v našich srdciach treba ale opatrovať.

Treba prijímať aj dávať.

A tak Vás chcem požiadať, pokúste sa zúčastniť sa na akciách, pokúste sa zorganizovať akcie, sme tu práve preto, aby sme to robili a pomohli si. Ak sa posnažíme V.V.V. bude naďalej pevnou realitou našich životov.

back to Výročné správy

error: Content is protected !!