Vandrovní Vákuovaní Výletníci

"mladý duch nie je otázkou chronologického veku"

Vandrovní Vákuovaní Výletníci - "mladý duch nie je otázkou chronologického veku"

Výročná správa za sezónu 2014/2015

Celkovo sa za sezónu 2014/2015 uskutočnilo 12 akcií z čoho boli 3 expedície a 9 operácií.

Toto číslo plne reflektuje naše nasadenie a životné zmeny, ktorými sa všetci uberáme. Každému z nás je bezpochyby úplne jasné, že 12 akcií uskutočnených za jeden rok je oproti predchádzajúcemu stavu žalostne málo. Počet aktívnych členov sa každým rokom znižuje a je len na nás ako sa k tejto životnej výzve postavíme.

Prijmeme ju apaticky a skonštatujeme, že V.V.V. bolo súčasťou našich životov, no teraz už na neho nemáme čas, alebo naplníme ideu našej preambuly a začneme bojovať proti tomuto pádu do stereotypného a nudného života?

Toto rozhodnutie je na každom z nás, no nezabúdajme, že za nami je veľké množstvo poctivo urobených akcií, na ktorých pevných základoch môžeme stavať.

Verím, že túto výzvu zvládneme a V.V.V. bude naďalej majákom radosti, ktorý nás bude vytrhávať zo stereotypu a obohacovať nás o ďalšie a ďalšie skvelé zážitky.

back to Výročné správy

error: Content is protected !!