Vandrovní Vákuovaní Výletníci

"mladý duch nie je otázkou chronologického veku"

Vandrovní Vákuovaní Výletníci - "mladý duch nie je otázkou chronologického veku"

Výročná správa za sezónu 2016/2017

Celkovo sa za sezónu 2016/2017 uskutočnili len 4 akcie. Boli to Scot XVIII, Plastikové V.V.V., Snehová nádielka a Skalný hrad.

Naposledy sme urobili takýto počet akcií v prvej sezóne, kedy sme V.V.V. vytvárali a utvárali v jeho základoch. Preto inak, ako zastavenie sa táto sezóna nedá hodnotiť.

 

Mali by sme sa zamyslieť nad tým, prečo sa tento stav udial. Omrzelo nás chodiť na akcie a stretávať sa s priateľmi? Či nevidíme aký zmysel má naše spoločné snaženie? Na tieto otázky si musí každý z nás odpovedať sám. Naše spoločné zážitky by ale mohli napomôcť nájsť tú správnu odpoveď.

 

Verím, že V.V.V. si len odpočinulo a znovu naberie silu a chuť k novej aktivite. Veď stále máme dosť síl na to, aby sme oživili a obnovili V.V.V. v jeho niekdajšej sláve.

 

Tak poďme na to.

 

back to výročné správy

Výročná správa za sezónu 2015/2016

Celkovo sa za sezónu 2015/2016 uskutočnilo 14 akcií, z čoho bolo 5 expedícii a 9 operácií.

Túto sezónu ale nemožno hodnotiť podľa počtu akcií ale podľa ich kvality. Tá bola na dobrej úrovni. Celkovo sme urobili o dve akcie viac ako minulú sezónu, čo je veľmi príjemné zistenie.

Mám preto pri hodnotení tejto sezóny a porovnávaní tých predošlých pocit, akoby sme sa v predchádzajúcich sezónach pomaly zosúvali do povestného blata na dne a túto sezónu, akoby sa nám podarilo konečne odlepiť sa z toho dna a vyraziť dopredu.

Kam nás táto cesta zavedie nikto z nás nevie, ale z toho, že sme sa snáď z toho „dna“ odlepili, mám úprimnú radosť.

Verím, že vďaka Vám a Vášmu nasadeniu, milí priatelia, sa podarí rozvíjať a zveľaďovať myšlienku V.V.V. aj naďalej.

back to Výročné správy

Výročná správa za sezónu 2014/2015

Celkovo sa za sezónu 2014/2015 uskutočnilo 12 akcií z čoho boli 3 expedície a 9 operácií.

Toto číslo plne reflektuje naše nasadenie a životné zmeny, ktorými sa všetci uberáme. Každému z nás je bezpochyby úplne jasné, že 12 akcií uskutočnených za jeden rok je oproti predchádzajúcemu stavu žalostne málo. Počet aktívnych členov sa každým rokom znižuje a je len na nás ako sa k tejto životnej výzve postavíme.

Prijmeme ju apaticky a skonštatujeme, že V.V.V. bolo súčasťou našich životov, no teraz už na neho nemáme čas, alebo naplníme ideu našej preambuly a začneme bojovať proti tomuto pádu do stereotypného a nudného života?

Toto rozhodnutie je na každom z nás, no nezabúdajme, že za nami je veľké množstvo poctivo urobených akcií, na ktorých pevných základoch môžeme stavať.

Verím, že túto výzvu zvládneme a V.V.V. bude naďalej majákom radosti, ktorý nás bude vytrhávať zo stereotypu a obohacovať nás o ďalšie a ďalšie skvelé zážitky.

back to Výročné správy

Výročná správa za sezónu 2013/2014

Celkovo sa za sezónu 2013/2014 uskutočnilo 18 akcií, z čoho boli 4 expedície a 14 operácií.

Drahí priatelia, ako iste viete, takýto počet akcií je už niekoľko rokov našim dlhodobým priemerom. Mnohé akcie boli vydarené, a aj napriek tomu, že sa naše životné cesty kľukatia a vedú rôznymi smermi, si stále vieme nájsť cestu jeden k druhému.

V.V.V. ale nie je len pojem, ale realita našich životov. Záleží nám jeden na druhom. Naše osudy a životy sú spojené a prepletené spoločnými zážitkami. Tento plamienok nádeje, ktorý plápolá v našich srdciach treba ale opatrovať.

Treba prijímať aj dávať.

A tak Vás chcem požiadať, pokúste sa zúčastniť sa na akciách, pokúste sa zorganizovať akcie, sme tu práve preto, aby sme to robili a pomohli si. Ak sa posnažíme V.V.V. bude naďalej pevnou realitou našich životov.

back to Výročné správy

Výročná správa za sezónu 2012/2013

Celkovo sa za sezónu 2012/2013 uskutočnilo 17 akcií, z čoho boli 4 expedície a 13 operácií.

Drahí priatelia, chcem Vám z tohto miesta vrelo poďakovať, že sa V.V.V. podarilo dožiť 15tej expedície „Po stopách kpt. Scota“. Minulú sezónu sa objavili síce nemnohé, no veľmi kvalitné akcie, ktoré obohatili naše životy o krásne zážitky. Akcie ako Z každého rožku troška: Adršpachy a Snofwlakes: Kokosy na snehu skutočne prispeli k dobrému pocitu z tejto málo produktívnej sezóny. Ony a niekoľko ďalších akcií nám pomôžu, aby zostala táto sezóna v našej pamäti a neprepadla sa do zabudnutia, ako mnohé iné šedé roky nášho žitia. Toto je skutočným cieľom V.V.V. a ako sa aj píše v našej preambule. Bojujeme za zachovanie mladého ducha a o spoločné trávenie nášho času v kruhu dobrých priateľov.

Pokúsme sa teda pokračovať v tejto tŕnistej ceste a nájdime v sebe dostatok elánu a nasadenia, aby nasledujúca sezóna nebola len šedým rokom našej existencie, ale svetlým bodom nášho žitia.

back to Výročné správy

error: Content is protected !!