Vandrovní Vákuovaní Výletníci

"mladý duch nie je otázkou chronologického veku"

Vandrovní Vákuovaní Výletníci - "mladý duch nie je otázkou chronologického veku"

Forest Fox

  • dátum konania akcie: 27.5.2018
  • autor zápisnice: Vlado
  • účastníci akcie: Zuzana, Bohuš, výl. Alenka

Akcia nesúca názov Forest Fox mala jednoduchý cieľ, ktorým bolo zistenie možností realizácie exp. Po stopách kpt. Scota s otvoreným koncom XX. v Rusovciach pri kaštieli. Spoločne sme dorazili na parkovisko pri SĽUK, kde bude aj miesto zrazu a bezodkladne sme vyrazili na prieskum možných vhodných miest na robenie guláša.

Nápad na varenie guláša na Scotovi dostala Nika a vzhľadom na polohu zóny a súčasné oteplenie Bohuš prišiel s nápadom presunúť celú expedíciu do lužných lesov v Rusovciach.

Aktivita komárov bola nízka, cestička široká a bez akéhokoľvek stúpania, ktoré by nám sťažilo presun materiálu k blízkym ohniskám. Zatiaľ ideálne podmienky. Po prekročení mostu sme vyrazili strednou cestičkou k ohniskám, ktoré boli neďaleko na malej lúčke uprostred lesa. Celkovo sa tam nachádzajú tri ohniská z čoho tretie bolo vybrané ako najideálnejšie pre naše potreby. Palivového dreva som síce nevidel dostatok, no na guláš môžem zobrať aj drevené uhlie prípadne lignit a nutné drevo na výrobu pahreby môžeme minimalizovať.

Preskúmali sme aj okolitý lesík popretkávaný cestičkami až sme dorazili k obilnému poľu za ktorým už bol podľa Bohuša Dunaj. Viac miest vhodných na robenie gulášu sme nenašli, tak ako ani iné vhodné miesto na vytvorenie nového ohniska. Blízko ohnísk sa nachádza aj v lese zarastený kríž, takže budeme blízko modlitebnice, ak by niekto súrne potreboval.

Po dokončení prieskumu sme sa vrátili na parkovisko, ktoré je zhodou okolností vyhradené pre zákazníkov SĽUKu a teda parkovanie nemusí byť až tak jednoduché a ukončili sme akciu.

Resumé: Akciu hodnotím pozitívne ako bleskový prieskum, ktorý splnil všetky očakávania, ktoré na neho boli dané. Ďakujem všetkým zúčastneným za účasť.

 

back to sezóna 2017/2018

Category: nezaradené

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!