Vandrovní Vákuovaní Výletníci

"mladý duch nie je otázkou chronologického veku"

Vandrovní Vákuovaní Výletníci - "mladý duch nie je otázkou chronologického veku"

Forest Fox

  • dátum konania akcie: 6.4.2015
  • veliteľ a autor zápisnice: Vlado
  • účastníci akcie: Maťo, Bohuš, Kamila, dobr. Tinko

Veľkonočný pondelok je ideálny deň na uskutočnenie akcie, na ktorej by bola prítomná aj moja drahá polovička. Strach zo šibačov ju vyhnal z Gajar a ja som využil túto možnosť na zvolanie akcie. Tento rok Veľkonočný pondelok pripadol na 6.4.2015 a čas stretnutia som určil hodinu po dvanástej, teda 13:00 hod.. Miesto stretnutia bola určená, nám už veľmi dôverne známa, konečná autobusov 33 a 32. Okrem mňa tam dorazil Maťo, neobvykle bez členov rodiny, ktorí doma vychutnávali siestu v podobe prospešného spánku, ďalej Bohuš a samozrejme Kamilka s Tinkom. Len čo sme sa zvítali, vyrazili sme smerom do zóny. Čochvíľa sme ju míňali po ľavej strane a ocitli sa pri bunkri č. 1. Tam sme sa vydali po zákopoch k poslednému známemu bunkru č. 3, kde nás zastihla snehová prehánka. Tá spolu s predstavou šľapania do kopca za bunkrom spôsobila, že Kamila ostala vyplašená. Vyplašila ju až natoľko, že sa od nás odpojila a vyrazila do zóny hornou trasou.

My chlapi sme neohrozene vyrazili do prieskumu tejto časti lesa s tým, že zistíme kam sa vylieva potok, ktorý pramení pri zóne. Predtým sme však ešte urobili krátku zastávku v zóne, aby sme lokalizovali Kamilku. Čakala na nás na cestičke vedúcej cez lúku. Nadviazali sme s ňou očný kontakt a ja s Tinkom sme sa s ňou išli rozlúčiť. Potom sa od nás definitívne odpojila. Maťo s Bohušom zatiaľ oddychovali pri ohnisku. Po rozlúčke s Kamilkou sme sa vrátili už k oddýchnutým členom a spoločne sme sa vybrali hľadať už spomínaný prameň. Po chvíľke hľadania sa nám to podarilo. Našli sme to, čo sme hľadali. Pokračovali sme v prieskume, ktorý nás zaviedol až k devínskej ceste, kde „potok“ končil. V tej chvíli nás už čakala cesta späť, ktorú sme si krátili rozhovorom o blížiacej sa Penďovej svadbe a takisto o stave V.V.V. Takto počas družného rozhovoru sme sa vrátili na konečnú autobusov, kde sme túto príjemnú akciu ukončili. Na záver musím spomenúť, že úlohu fotodokumentaristu tentokrát prebral Maťo, ktorý vyvinul úsilie na to, aby bola naša misia zvečnená na niekoľkých fotografiách.

Resumé: Akciu hodnotím ako ľahký prieskum. Chcem sa poďakovať všetkým zúčastneným za ich nasadenie a účasť na tejto príjemnej prechádzke. Zároveň upozorňujem, že tradičnú expedíciu Scot bude možné uskutočniť až v polovici mája. Je to jediná možnosť ako to celé v reálnom čase stihnúť.

 

back to sezóna 2014/2015

Category: operácia

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!